.... .......... ..... ... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
.... ...... . ......... ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่น ๒๕๕๙ พลัดที่ ๒ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖
.... ...... . ......... เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙