... .นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิตกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ และส่ง ท้ายปีเก่า
.... ....... สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา  ณ สวนหย่อมบึงศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙