.... ........ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิด กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กองบิน ๕๖
.... ....โดยร่วมการแข่งขันฟุตบอล และแชร์บอลระหว่างทีมรวมสื่อมวลชนในท้องถิ่น กับผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยของกองบิน 56
.... ... เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ณ สนามคอหงส์อารีน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙