.......... พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
......... โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑
..........กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙