10 วิธี เล่นน้ำสงกรานต์แบบปลอดภัย

การขับขี่ยานพาหนะทางไกลในเวลากลางคืน
การเตรียมตัวก่อนเดินทางไกลในช่วงสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นน้ำสงกรานต์

ปิดเทอมปลอดภัยใส่ใจเด็กๆ
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย

วิธีการเล่นน้ำสงกรานต์แบบปลอดภัยแต่ไม่ไร้ความสนุก
สงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

EODตรวจและทำลายระเบิดของกองทัพสัมพันธมิตร

การป้องกันอุบัติภัยในเคหสถาน
แจ้งเตือนเพื่อป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเตือนเพื่อป้องกันอัคคีภัยในวันหยุด

แจ้งเตือนอุบัติเหตุด้านการจราจรในช่วงวันหยุด
รับมือกับอันตรายในช่วงปิดเทอม

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานจอดรถสถานที่อันตรายสำหรับเด็ก

อันตรายจากการใช้รางปลั๊กไฟฟ้า
อันตรายจากการโทรแล้วขับ

 

 

 

 

 

 

 

 

อันตรายจากวัตถุข้างทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....