แนวทางการการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัย  

 

 

 

 

 

G-Chat คือ อะไร?

คู่มือการใช้งาน G-Chat

........ ระบบ iOS
........ ระบบ Android
........ PC (ผู้ใช้งาน)
........ PC (ผู้ดูแลระบบ)
........ Quick Guide

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ดาวน์โหลดโปรแกรมสแกนไวรัส