ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข-1098-28ตึกแถวมาตรฐาน-กห-10-ครอบครัว29 ที่บน.56 >> Download เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๙
ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข-1104-28ตึกแถวมาตรฐาน-กห-10-ครอบครัว29 ที่บน.56 >> Download เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๙
ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข-1109-28ตึกแถวมาตรฐาน-กห-10-ครอบครัว29 ที่บน.56 >> Download เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๙
ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข-1103-28ตึกแถวมาตรฐาน-กห-10_ครอบครัว29 ที่บน.56 >> Download เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๙
........ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ บน.56 >> Download เมื่อ ๘ ส.ค.๕๙
........เปิดเผยราคากลาง อ.2002 2004 2006 พัน.อย.บน.56 กองบิน ๕๖ >> Download เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙
........ปรับปรุงรั้วคอนกรีต ช่องทางจงอาง 2 – จงอาง 3 ที่ บน.56 >> Download เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๘
........สร้างโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ๖ ช่อง ที่ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี >> Download เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๘
........ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๐๕ (ตึกแถวมาตรฐาน กห ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๘
........ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ช่องทางเข้า >> Download เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘
........ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๑ (ตึกแถวมาตรฐาน กห ๑๐ ครอบครัว) >> Download เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๘
........ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๓,๒๐๒๔ หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ >> Download
........เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๗ >> Download